Online Archief

WelkomWelkom bij het online archief van componist Edgar Tinel

Het Tinelmuseum te Sinaai bezit talloze archiefstukken.
Eén van de doelstellingen van het museum is het kenbaar maken van het leven en werk van de componist Edgar Tinel. In het museum vind je een aantal documenten en archiefstukken tentoongesteld. Een groot aantal items zitten echter in het archief en zijn niet toegankelijk.

Het is de bedoeling van deze website dat deze items online kunnen geraadpleegd worden. Daarvoor werden de documenten gescand en kan je ze hier raadplegen. De inventaris kan je downloaden en offline bekijken. Hij staat onder INV001. Voor verder informatie kan je ons altijd contacteren. Veel opzoekplezier !

Zoeken in het archief            Nieuwsbrief
Image

19 november 2022 De Vlaamse Polyfonisten

Zoals elk jaar organiseert de vzw Tinelmuseum ook nu weer een concert in de Sint-Catharinakerk te Sinaai. Het concert wordt gebracht door het vocaal ensemble Polyfoon o.l.v. Lieven Deroo. Behalve een panoramisch overzicht van oude (franco-)Vlaamse polyfone muziek komen ook nieuwere componisten in de picture die in hun werk raakvlakken durven op te zoeken met de oude meesters. Twee thematische lijnen doorkruisen elkaar in het programma: vaste misgezangen en Maria-motetten; dit laatste brengt ons vanzelf bij meester Edgar Tinel. Van zijn hand is het geprogrammeerde motet ‘Ave Maria’ , alsook het Cecilialied uit Tinels ‘6 Geistliche Gesänge’. Daarnaast maken ook enkele waardevolle componisten uit onze contreien hun opwachting: vader Kristiaan Van Ingelgem en zoon Maarten, alsook Geert D’hollander. Laatstgenoemde sleepte met zijn “When all falls silent” de “The King’s Singer 2021 New Music Prize” in de wacht; het Tinelmuseum krijgt hiermee de première voor België aangeboden.Waar St. Catharinakerk - 9112 Sinaai-Waas (Sint-Niklaas)
Wanneer 20u
Prijs € 15,00
Voorverkoop € 12,00
RekeningNr BE56 4013 5175 8188Over onsTinelcomité

Image

Kort na het overlijden van Edgar Tinel (28/10/1912) werd een comité opgericht en werden fondsen geworven voor de oprichting van een grafmonument. Daarbij aansluitend begon men al heel vlug allerlei herinneringen te verzamelen die de basis zouden vormen voor het Tinelmuseum. Het comité stelde zich als doel de herinneringen aan Tinel levendig te houden: zijn muziek uitvoeren en herinneringen aan hem bewaren in het Tinelmuseum. De gemeentelijke en geestelijke overheid vormden samen met enkele onderwijzers het comité. Het waren vooral deze laatsten die zich voor de kar spanden. We vermelden hier speciaal Karel Verschelden, Jozef Verschelden en Marcel De Vos. En er was steun van de hele gemeente.

Lees meer